Wilamowice. Miasto z własnym językiem

Wilamowice ( po Wilamowsku – Wymysoü ). Niewielkie miasto bo liczące zaledwie 3150 osób w województwie Śląskim niedaleko Bielska – Białej. Wilamowice to miasto, które ma coś czego próżno szukać w innych miejscowościach w Polsce. Mianowicie miasto to zamieszkuje grupa etnograficzna germańskiego pochodzenia, która posiada własny język, strój i tradycję – nazywamy ich Wilamowianie, natomiast …